program 4feb 2003


Paul Adriaenssens - Who's blood is it anyway? (2002) 06:15

Contribution to the project “The Seasons” at Bourges, France, and created there on June 3rd 2002. I wrote the following letter to the organizers to be used as a note on the piece.
They didn’t use it.

Dear Sirs

Contrary to prior notice I decided to send in another, more appopriate piece for the open project 'The Seasons'. Instead of 'Loving Grace' I should like to switch to 'Whose blood is it anyway?'

The reason for this is that I did not feel my first -quite positive- spring evocation to fit in with the dramatic turn of events in the Middle East these last months. I somehow could not quite bring myself to realizing a rather idyllic soundscape while this horror was going on. The new piece turned out threatening, inharmonious and dark. Inconclusive as well. The title was taken -of all things- from a recent Scientific American cover.

I sincerely hope to be able to make 'Loving Grace' in the near future.

Many thanks,

cv: http://www.geocities.com/pauladriaenssens/info.html


Kris Doms - Beesquitos (2002)(stereo)

In dit stuk probeer ik "synth-mosquitos" te zetten tegenover live opgenomen "bees". Met een synthesizergeluid simuleer ik een soort reuzenmuggen in het begin van het stuk, waarna ik het geleidelijk laat overgaan in transformaties van het bijengeluid. Heel het werk is opgebouwd uit die twee parameters waarop geluidsvervormingen zijn toegepast. Op die manier laat ik de twee contrasterende basissamples in elkaars auditieve buurt komen, waarbij ze versmelten als de ingrediënten van een biscuit.

Over mezelf: Ik volgde gitaar in de academie der Noorderkempen. Momenteel zit ik in het conservatorium van Antwerpen in het vierde jaar. Mijn muzikale voorgeschiedenis, mijn interesse in wiskunde, natuurwetenschappen en informatica, leidden mij tot bij de electro-akoestische muziekcompositie. Zo kan ik mijn logisch-rationele en mijn kunstzinnige uitingen verenigen.


Joris Caluwaerts - Kitspinipstik (2002)(stereo)

Kitspinipstik is een werk met basisklanken afkomstig van houten stokjes (wasknijpers),die bewerkt werden met twee effecten, namelijk pitch-shift en chorus.
Door de collage, die met deze klanken werd gemaakt, werd het welgekende 'slammingdoor'-effect bekomen.

Joris Caluwaerts studeert Jazz-piano aan het Koninklijk Coservatorium van Antwerpen. Hier heeft hij reeds één jaar electronische muziekcompositie gevolgd, met onder andere dit stuk als resultaat.


Sven Hermans - ASCII Audio (2002)(stereo)

Het stuk is geinspireerd door ASCII karakters (American Standard Code for Information Interchange) te converteren naar noten, toonhoogte, of om het even welke andere parameter. Dit is gedaan door tekst bestanden te scannen en waardes toe te kennen aan elk karakter of letter de procedure tegenkomt.
Deze waardes, werden gebruikt in algoritmes die synthesizer commando's genereren. Een "spatie", kan stilte zijn. Een "a" kan een lagere toonhoogte hebben dan een "z". Daarom, hebben toonhoogte en tijd geen traditionele muzikale eigenschappen. De muziek is "taal" specifiek bepaald: je zal geen accent aigu vinden in een Engelse tekst.
Als klankbron, zijn zowel samples als elektronisch gegenereerde klanken gebruikt.


Erwin Van Troyen - Noizole (2002)(quadrofonisch)

Deze compositie is quadrofonisch en is ontstaan naar analogie met de al dan niet fictieve wormholes uit de wetenschap. Het zoeken naar in dit geval geluidssnelwegen die mekaar kruisen, overlappen, in mekaar vloeien of elkaar versterken.
Het geheel is ritmisch van aard en Doppler effecten moeten het gevoel geven van nabije geluidswegen die al dan niet worden “bewandeld”.


Roeland Luyten - Short Cuts (2001-2002)(quadrofonisch) 8 min.

Dit quadrofonisch werk is ontstaan uit toevoeging van klankstukken die gebaseerd zijn op klankkarakteristieken van verschillende samples en daarop toegepaste bewerkingen.
De uiteindelijke volgorde van de bewerkte klankstukken is willekeurig, los van een totaalstructuur, los van een overkoepelend gegeven.
De klankstukken haken aaneen tot een netwerk waarbij ik naar een geheel zoek met een evenwichtig en logisch aanvoelend verloop. Door de ontstane verscheidenheid leent het werk zich goed voor een blijvende updating met nieuw klankmateriaal en bewerkingen.
Van toevoeging tot Short Cuts.


Elizabeth Anderson - Ether (2001)(octofonisch)

(tekst nog niet geupload)


Joris de Laet - Madmatics (2002)(octofonisch)

Compositie op basis van opgenomen gesproken stemgeluiden.
Om semantiek te voorkomen nam ik mijn toevlucht tot het reciteren van getallen, daarbij emotionele gebeurtenissen evocerend.
Articulatie bestuurt de electroakoestische effecten waardoor de basis voor de klankmaterie tot stand kwam.
Bij de compositorische verwerking hiervan ontstaat een tessituur die de grens van het verstaanbare tot volledige abstractie van het stemgeluid overspant.
Het ganse werk is van meet af aan octofonisch geconcipiëerd.
Klank-locaties en -verplaatsingen zijn ruimtelijk samengesteld in het vooruitzicht van octofonie, waardoor complexe klankgroepen transparant blijven.
Vanuit het conglomeraat van ruimtelijk gecomponeerde klankplatformen en ruisstrukturen ontstaan choralen, als overgang naar een lyrisch einddeel.


info: semradio@audionetwork.be . Return home.